Nové Experiencing Tibet from the Heart of Europe Zobrazit větší

Experiencing Tibet from the Heart of Europe

978-80-85425-70-3

Nový produkt

Experiencing Tibet from the Heart of Europe. Missionaries, Scholars, Filmmakers and Motorbikes edited by Luboš Bělka, Daniel Berounský, Petr Jandáček, Jarmila Ptáčková. 2022 Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences in cooperation with edition tethys. First edition, edition tethys:wissenschaft/science, Volume 6, Postdam 2022. ISBN 978-80-85425-70-3. 167 pages.

Více informací

17 ks

250,00 Kč

Více informací

Tibetologists against their will. Bohemian contribution to Tibetan Studies.

Bělka, Luboš, Berounský, Daniel, Jandáček, Petr, Ptáčková, Jarmila (eds.)

Although for the most Tibetans it is still hard to locate the Czech republic on a map, explorers from this region in the heart of Europe were among the first to travel to and study the land on the roof of the world and contributed, sometimes unintentionally, to the later development of Tibetan studies. Although their names have been cited by Tibetan scholars for over a century now, only few people know where they originate from. This book introduces some of the well-known and also some less known pioneers to Tibet and their relation to Bohemia.

 

I když pro mnoho Tibeťanů je stále težké najít na mapě Českou republiku, badatelé i dobrodruzi z této malé země v srdci Evropy byli mezi prvními, kteří prozkoumali střechu světa a přispěli tak k pozdějšímu vývoji světové tibetanistiky. I když mnohá ze jmen, kterým se tato kniha věnuje, jsou citována už více než sto let, jen málokdo ví, že tito první průkopníci tibetských studií měli kořeny v českých zemích. Tato kniha je uceleným dokumentem o českém příspěvku ke světové tibetanistice. Zaujme mnohé světové vědce, kteří se Tibetem zabývají a upozorní na kontinuitu českého studia tibetských oblastí. Kniha je vybavena unikátními fotografiemi z produkce těchto průkopníků, které budou pro mnohé vítaným svědectvím o období z novodobé historie Tibetu před 80. lety 20. století, která je ve světové měřítku stále nedostatečně zdokumentovaná.