Nové Jakub Hrubý: Sima: vládnoucí rod dynastie Jin Zobrazit větší

Jakub Hrubý: Sima: vládnoucí rod dynastie Jin

80-85425-61-0

Nový produkt

Jakub Hrubý. Sima: vládnoucí rod dynastie Jin. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2007, ISBN 80-85425-61-0. 200 stran

Více informací

11 ks

132,00 Kč

Více informací

Příslušníci císařského rodu ovlivňovali nemalou měrou politické dění po celé období dynastie Jin (265–450). Princové a knížata císařského domu veleli velkým armádám a aktivně se podíleli na řízení státu. Pochopení postavení této mocenské skupiny je tudíž klíčové pro pochopení dějin Číny 3. a 4. století. Tato studie se na základě pramenů snaží mapovat funkce a proměny lenního systému dynastie Jin, s nímž je tato skupina spjatá, a poukázat na zdroje její moci ekonomické, politické i vojenské.