Orientální ústav AV ČR

Orientální ústav byl založen 25. 1. 1922 na základě rozhodnutí parlamentu ČSR, na jeho zabezpečení se podílel finančním darem prezident T. G. Masaryk. K 1. 1. 1953 byl začleněn do ČSAV. Od 1. 1. 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. Posláním OÚ je vědecký výzkum v oblasti orientalistiky zaměřený zejména na dějiny, kultury, nábožensko-filosofické systemy a jazyky zemí Asie a severní Afriky od starověku do současnosti. Společným jmenovatelem odborníků různých specializací z OÚ je znalost jazyka, kontextu a reálií daného regionu. Veřejně přístupná knihovna, která je součástí OÚ a má ve svých fondech přes 270 tisíc svazků (včetně rukopisů), z nichž nemalá část je v orientálních jazycích, patří mezi největší v rámci AV ČR. Vedle produkce odborných článků a knih vydává OÚ dva časopisy, a to recenzovaný cizojazyčný vědecký časopis vycházející třikrát ročně Archiv orientální (s příspěvky v angličtině, němčině a francouzštině) a český odborný čtvrtletník Nový Orient.